Tak pisały gazety

Square

GAZETY O ŚWIDNICKIM LIPCU

Rok 1980 przyniósł Polsce falę protestów i strajków robotniczych, które, mając kulminację w wydarzeniach sierpniowych oraz narodzinach Solidarności, swoje początki „zawdzięczają” Lubelszczyźnie.
Pracownicy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik”, jako pierwsi w kraju, protestowali przeciwko komunistycznej władzy. 8 lipca, na wieść o podwyżkach cen w zakładowym bufecie, przerwali pracę.
Od kierownictwa zakładu i władz domagali się m.in. adekwatnego do podwyżek wzrostu płac oraz poprawy zaopatrzenia w świdnickich sklepach, padły również żądania zmian politycznych.
Protest zakończył się 11 lipca podpisaniem porozumienia.
Szybko okazało się, że zwycięstwo pracowników lotniczych zakładów dało przykład przedsiębiorstwom z Lublina, a w sierpniu strajkowa fala dotarła na Wybrzeże.

Strajk? Jaki strajk?

Kłamstwa, kamuflaż i apele

Kpiny z “wolnej” prasy i prawda w “Robotniku”

“Miesiące” o lipcu i karnawał Solidarności

Podsumowanie niech stanowią słowa: Andrzeja Szwabe z artykułu W dwa lata po lubelskim Lipcu, który pisał w takim tonie:
„Mimo wielu trudności przed jakimi dziś stoimy, mimo nieufności jaką mamy dziś jeszcze wobec siebie, łączy nas to, że żyjemy właśnie tu – nad Wisłą, pod skrawkiem polskiego nieba. I to powinno wyznaczać nam drogi ku odrodzeniu, bo poróżnienie Polaków zasnuwa to nasze niebo chmurami. Nie może być nic gorszego.”[1]

Przypisy:

[1] A. Szwabe, W dwa lata po lubelskim Lipcu, „Kurier Lubelski”, n.94 1982, s.1-2.

Bibliografia:

Dyplom, „Głos Świdnika”, n.19 1980
„Kamena”, n.3 1981
„Miesiące: Przegląd związkowy”, n.1 1981
Numery 18-19 ,,Głos Świdnika’’ 1981
O tym mówi nie tylko kraj!, „Tygodnik Zamojski”, n.38 1980
Polska krajem pokoju, ,,Kurier Lubelski’’, n.147 1980
Praca i wypoczynek świdnickiej załogi, ,,Kurier Lubelski’’, n.161 1980
K. Stankiewicz, W rocznicę lubelskiego Lipca, ,,Kurier Lubelski’’, n.134 1981
Stołówka, ,,Głos Świdnika’’, n.20 1980
Strajki w całym kraju, „Robotnik”, n.57 1980
Numery 136, 157, 161, 173-174, 184, 188,190, 197 ,,Sztandar Ludu’’, 1980
A. Szwabe, W dwa lata po lubelskim Lipcu, „Kurier Lubelski”, n.94 1982
Świdnicki Lipiec 1980-2005, red. P. Jankowski, Świdnik 2011
W Bogdance i Stefanowie wysoka wydajność pracy, ,,Kurier Lubelski’’, n.151 1980
W pierwszą rocznicę protestu robotników lubelskich, „Sztandar Ludu”, n.135 1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *