Bibliografia

Square

Książki/prace zbiorowe/wybór źródeł:

M. Choma, Strajk lubelskich kolejarzy w lipcu 1980, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, n.12 2002
M. Choma-Jusińska, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980, IPN, Warszawa–Lublin 2009
M. Dąbrowski, Lubelski Lipiec 1980, Lublin 2000, 2006
M. Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981,Lublin 2014
M. Dąbrowski, Zaczęło się w lipcu, Strajki 1980 roku na Lubelszczyźnie, w: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. Kraków, 2010
R. Draguła, Organ NSZZ Solidarność PZL – WSK Świdnik. „Pismo, Biuletyn Związkowy, Gazetka Zakładowa Grot” 1980 – 1981, [praca magisterska], Zakład Historii Najnowszej UMCS, Lublin 1997
I. Fiedosiuk, „Solidarność” w Świdniku w latach 1980–1981. Geneza, struktura, działalność. Podstawy miasta i załogi, [praca magisterska], Instytut Historii UMCS, Lublin 1993
P. P. Gach, Stąd ruszyła lawina, Lublin 2006
J. Gruszczyński, E.F. Rybak, Historia zakładów PZL–Świdnik S.A., Magnum–X, Warszawa 2001.
P. Jusiński, Świdnicki Lipiec w opracowaniach historycznych, Świdnik 2010
Kartki z historii Świdnika, red. P. Jankowski, Świdnik 2009
A. Konderak, Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego, Lublin 1998
A. Mieczkowski, Ksiądz Kanonik Jan Hryniewicz, Ojciec duchowny świdniczan, Świdnik 2002
Nasz Świdnik. 50 lat Świdnika, red. P. Jankowski, A. Mieczkowski, S. Myk, Świdnik 2004
NSZZ „Solidarność” na Lubelszczyźnie 1980–1981. Wybór źródeł, M. Choma-Jusińska, M. Dąbrowski, Lublin 2011
Przed sierpniem był lipiec: historia i teraźniejszość „Solidarności” na Lubelszczyźnie : materiały z sympozjum związkowego, red. J. Kaczor, Lublin 2000
Przed sierpniem był lipiec 80. Materiały z sympozjum „Historia i teraźniejszość Solidarności na Lubelszczyźnie”, red. K. Kaczor, Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Lublin 2000
Stąd ruszyła lawina… : Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989 / red. P.P.  Gach M. Dąbrowski, Lublin 2006
J. Stefaniak, Geneza i przebieg ruchu strajkowego na Lubelszczyźnie w 1980 roku oraz przeciwdziałanie wynikającym stąd zagrożeniom [praca magisterska], Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1989
Świdnicki Lipiec 1980–2005, red. P. Jankowski, Świdnik 2005
Świdnik – tutaj narodziła się wolność, red. P. Jankowski, Świdnik 2018
Artykuły w czasopismach/polemiki:
,,Biuletyn Związkowy NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni’’, n.35 1981
,,Biuletyn Związkowy NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni’’, n.36 1981
,,Biuletyn Związkowy NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni’’, n.37-38 1981
,,Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni’’, n.8-9 2010
A. Bondos, Solidarność Przede wszystkim, ,,Grot: Biuletyn NSZZ Solidarność WSK PZL Świdnik’’, n.12 1981
W. Chudy, Relacje – dokumenty, „Miesiące. Przegląd Związkowy”, n.1 1981
Dudziński, Zapowiedź sierpniowego przełomu : meldunki MSW o sytuacji w kraju w okresie 1 lipca – 16 sierpnia 1980, ,,Zeszyty Historyczne’’, n.133 2000
P.P. Gach, Upamiętnianie robotniczych protestów sprzed 30 lat na Lubelszczyźnie, Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne, n.16 2010
J. Gawryszczak, Świdnik i Lublin dały początek, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Sejmiku Samorządowego”, n.7 1995
H. Gontarz, Zapiski uczestników Lipiec 80–grudzień 81, „Przegląd Rzeczy Polskich”, n.1 1993
S. Jadczak,Diariusz lipcowych dni, „Miesiące. Przegląd Związkowy”, n.1 1981
A. Kaczyński, Z. Oryszyn, Walny zjazd w Świdniku, „Solidarność”, n.10 1981
A. Kamińska, Strajk w Świdniku w lipcu 1980 roku, ,,Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska’’. Sectio K, Politologia, vol. 15, z.1 2008
J. Kamiński, Polskie lato: kalendarium wydarzeń, „Zeszyty Historyczne”, n.60 1982
P. Karpuś, S. Kozłowski, M. Zieliński, A. Żuk, Przyczyny lipca ’80, „Kamena”, n.3 1981
Lipiec 1980 w prasie, „Biuletyn Solidarności”, n.9 1989
A. Niewczas, Kalendarium, „Miesiące. Przegląd Związkowy”, n.1 1981
J. Pawlas, Tu wszystko się zaczęło : lato Solidarności – Świdnicki Lipiec 1980- 2005, Tygodnik Solidarność, n.19 2005
J. Pomorski, Przed Sierpniem był Lipiec, „Miesiące. Przegląd Związkowy”, n. 1 1981
Z. Puczek, Patrząc wstecz. Świdnicki Lipiec 1980, „Biuletyn Informacyjny WSK PZL-Świdnik’’, n.33 1981
Z. Puczek, Wspomnienia z pierwszego strajku, „Miesiące. Przegląd Związkowy”, n. 1 1981
W. Samoliński, Prasa lubelska w czasie strajków lipcowych, „Miesiące. Przegląd Związkowy”, n.1 1981
,,Scriptores’’, Lublin: Droga do wolności, n.36 2009
,,Scriptores’’, Lublin: Droga do wolności, n.39 2011
J.R. Sielezin, Geneza konfliktu lipcowego na Lubelszczyźnie w 1980 r. – aspekt ekonomiczny, ,,Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka’’, v. 59 n.3 2004
S. Smyk, Główka Jerzy, Po roku…, „Miesiące. Przegląd Związkowy”, n.1 1981
G. Sołtysiak, Lublin był pierwszy : strajki na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 r. w dokumentach i relacjach. Cz. 1-2, Przegląd, n.28 2000
A. Stanowski, Wydarzenia lipcowe – źródła, mechanizmy, następstwa, „Miesiące. Przegląd Związkowy”, n.1 1981
J. Stefaniak, Postawy religijno-patriotyczne mieszkańców Świdnika w latach osiemdziesiątych XX wieku, Res Historica, v.35 2013
Walny Zjazd w Świdniku, „Tygodnik Solidarność”, n.10 1981
L. Wiśniewski, Optyka lipca. Prasa PRL o strajkach lubelskich, „Miesiące. Przegląd Związkowy”, n.1 1981
E. Zarzycka, Cztery dni Świdnika, ,,Tygodnik Solidarność’’, n.30 2010

Prasa:

M. Bielesz, Wałęsa walnął drzwiami, „Gazeta Wyborcza. Lublin” 10–11.07.2010
A. Bondos, Refleksje lipcowe, ,,Głos Świdnika’’, n.26 1996
M. Bożko, Pierwszy był Świdnik, „Dziennik Wschodni” 1.07.2010
M. Bożko, Zaczęło się od kotleta, „Dziennik Wschodni” 9.07.2010
J. Brzuszkiewicz, Bez nas nie byłoby Sierpnia, „Gazeta Wyborcza. Lublin” 9.07.2010
J. Brzuszkiewicz, Czarna owca z PKP. Lubelski Lipiec. Janusz Iwaszko, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, n.158 1995
J. Brzuszkiewicz, Kryształowy człowiek. Lubelski Lipiec. Alfred Bondos, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, n.158 1995
M. Buczek, W zakładach regionu. Dzień „nad kreską”, „Sztandar Ludu”, n.182 1980
M. Ciebień, Wydarzenia społeczno-polityczne w WSK Świdnik 2 latach 1980-1982, cz. 1, ,,Głos Świdnika’’, n.27 1983
Co się zmieniło; Pamiętam 8 Lipca; Refleksje po roku; W rocznicę wydarzeń lipca 1980, ,,Głos Świdnika’’, n.18 1981
P. Dąbek; W. Kruk, Apel do mieszkańców miasta Lublina, „Kurier Lubelski”, n.156 1980
P. Dąbek; W. Kruk, Apel do mieszkańców Lublina,„Sztandar Ludu”, n.158 1980
A. Dunajska, Monument z brązu na 30. rocznicę Lipca, „Kurier Lubelski” 2.07.2010
A. Dunajska, Zaczęło się w lipcu, „Kurier Lubelski” 8.07.2010
Dwa lata po pamiętnym lipcu, „Sztandar Ludu”, n.132 1982
Jedyny z Lubelszczyzny; Świdnik stolicą ,,Solidarności’’; ,,Nasze dziedzictwo Lipca’80, ,,Głos Świdnika’’, n.25 1995
Kolejne posiedzenia komisji do rozpatrzenia wniosków i postulatów lubelskich zakładów pracy, „Sztandar Ludu”, n.194 1980
Komunikat z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR w dniu 18 VII 1980 r. w sprawie sytuacji w Lublinie, „Sztandar Ludu”, n.158 1980
J. Kuźnicki, Jest w partii wola odnowy, „Sztandar Ludu”, n.197 1980
J. Kuźnicki, Rzetelna praca warunkiem realizacji postulatów ludności, „Sztandar Ludu”, n.184 1980
T. Kwaśniewski, W zakładach pracy regionu. Czas wytężonej pracy, ocen i wniosków, „Sztandar Ludu”, n.175 1980
C. Listowski, Świdnicki kotlet, ,,Głos Świdnika’’, n.25 1993
Lubelski Lipiec, ,,Głos Świdnika’’, n.26 1997
A.Mańkowska, Pierwszy rachunek działań, „Sztandar Ludu”, n.190 1980
A. Mańkowska, Sięgając głębiej. Po pięciu miesiącach w gospodarce regionu, „Sztandar Ludu”, n.136 1980
Marzyli o wolności, ,,Głos Świdnika’’, n.26 2010
Miazga, Bliżej wspólnego celu. Śladem postulatów lubelskich załóg, „Sztandar Ludu”, n.188 1980
Narada aktywu partyjno-gospodarczego w Komitecie Centralnym partii, „Sztandar Ludu”, n.151 1980
Narada w Komitecie Centralnym pod przewodnictwem I sekretarza tow. Edwarda Gierka, „Sztandar Ludu”, n.162 1980
Nowy krzyż, pomnik i dwa koncerty na okrągłą rocznicę strajków, „Dziennik Wschodni” 8.07.2010
Obchody Rocznicy lipcowych strajków, ,,Głos Świdnika’’, n.27 1994
O tym mówi nie tylko kraj!, „Tygodnik Zamojski”, n.38 1980
Plenum KW PZPR w Lublinie. Ocena sytuacji i wnioski na dziś i jutro, „Sztandar Ludu”, n.158 1980
Plenum KW PZPR w Lublinie. Z troską o sprawach najpilniejszych. Wystąpienie tow. M. Jagielskiego, „Sztandar Ludu”, n.200 1980
Polska krajem pokoju – medal za zasługi w krzewieniu pokoju i praw człowieka dla Edwarda Gierka, „Kurier Lubelski”, n.147 1980
Praca i wypoczynek świdnickiej załogi, „Kurier Lubelski”, n.161 1980
Powszechna debata w regionie. Z rozwagą i wolą skutecznego rozwiązania problemów, „Sztandar Ludu”, n.188 1980
Protest z braku wszystkiego, ,,Głos Świdnika’’, n.28 2019
Przedstawiciele władz centralnych przebywali w Lublinie, „Sztandar Ludu”, n.160 1980
Region w dniach zjazdu. Utrzymać linię socjalistycznej odnowy, „Sztandar Ludu”, n.142 1981
Rocznica Lubelskiego Lipca; Cztery dni które wstrząsnęły…; Życie przeżyte trzy razy; Czas refleksji; W rocznicę strajków, ,,Głos Świdnika’’, n.25 1990
Rocznicowe obchody robotniczego protestu w Lublinie i Świdniku, „Sztandar Ludu”, n.137 1981
Rozpatrywanie postulatów załóg. Sytuacja na wybrzeżu kraju, „Sztandar Ludu”, n.186 1980
Sierpień w Lipcu, Dziennik Wschodni, 07.07.2010
K. Stankiewicz, W rocznicę lubelskiego Lipca w LZNS, WSK, „Kurier Lubelski”, n.134 1981
Stanowisko komisji rządowej wobec postulatów strajkujących załóg, „Sztandar Ludu”, n.186 1980
Strajki w całym kraju, ,,Robotnik’’, numer specjalny, n.57 1980
A. Szpringer, Lipcowa refleksja, „Sztandar Ludu”, n.129 1982
A. Szwabe, W dwa lata po lubelskim Lipcu, „Kurier Lubelski”, n. 1982
Świdnickie korzenie, ,,Głos Świdnika’’, n.26 1996
Świdnicki Lipiec, ,,Głos Świdnika’’, n.26 1998
Tow. Mieczysław Jagielski przebywał w Lublinie, „Sztandar Ludu”, n.163 1980
Tyczyński, Lubelskie strajki w kulturze obrazkowej, „Dziennik Wschodni” 6.07.2010
Uroczystości lipcowe, ,,Głos Świdnika’’, n.29 1994
Wokół wniosków płynących z ostatnich dni, „Sztandar Ludu”, n.161 1980
W pierwszą rocznicę protestu robotników lubelskich, „Sztandar Ludu”, n.135 1981
W rocznicę lubelskiego Lipca – przed FSC odsłonięto tablicę pamiątkową, „Kurier Lubelski”, n.136 1981
W rocznicę Świdnickiego Lipca, ,,Głos Świdnika’’, n.27 1999
WSK Świdnik – konferencja Samorządu Robotniczego, „Kurier Lubelski”, n.163 1980
W zakładach pracy w regionie, „Sztandar Ludu”, n.161 1980
W XX rocznicę Lubelskiego Lipca 80, Wielki Wakacyjny Festyn w Świdniku 7-9 Lipca 2000r., ,,Głos Świdnika’’, n.24 2000
L. Zarzeka, Lipiec 80 – Lipiec 81, ,,Głos Świdnika’’, n.19 1981
Zebrania partyjne poświęcone newralgicznym problemom gospodarczym. Poprawa efektywności gospodarowania – warunkiem przywrócenia równowagi gospodarczej, „Sztandar Ludu”, n.173 1980
Z obrad egzekutywy KW PZPR w Lublinie. Ocena aktualnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych województwa, „Sztandar Ludu”, n.136 1980
Z obrad egzekutywy KW PZPR w Lublinie – ocena sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej województwa, „Sztandar Ludu”, n.197 1980
I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek z wizytą na ziemi Manifestu PKWN, „Sztandar Ludu”, n.157 1980
19 sierpnia br. – dzień rytmicznej pracy w regionie, „Sztandar Ludu”, n.180 1980
20 lat po pierwszym strajku, ,,Głos Świdnika’’, n.25 2000
20 lat później, ,,Głos Świdnika’’, n.26 2000

Wybrane artykuły zamieszczone na portalach internetowych:

– Ośrodek ,,Brama Grodzka – Teatr NN’’
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/lubelski-lipiec-strajk-w-wsk-swidnik/
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/lubelski-lipiec-80/
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/prasa-niezalezna-w-lublinie-i-na-lubelszczyznie-w-latach-19771990/
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/solidarnosc-lubelski-lipiec-1980-strajk-w-wsk-swidnik/
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/stan-wojenny-w-wsk-swidnik/
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/strajki-robotnicze-w-polsce-lipiecsierpien-1980/
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/zofia-bartkiewicz-19322002/

– Świdnik na kartach historii:

Cztery dni, które wstrząsnęły Polską, https://www.historia.swidnik.net/text-3546
Henryk Gontarz, Wspomnienie, https://www.historia.swidnik.net/text-3687
Jedyny z Lubelszczyzny, https://www.historia.swidnik.net/text-4052
Legenda świdnickiej Solidarności, https://www.historia.swidnik.net/text-4342
Ślubowałem i trwam dalej, https://www.historia.swidnik.net/text-3899
Świdnicki Lipiec, https://www.historia.swidnik.net/text-1005
Zofia Bartkiewicz – legenda „Solidarności”, https://www.historia.swidnik.net/text-3430
11 lipca 1980 (piątek) – czwarty dzień strajku, https://www.historia.swidnik.net/text-2020

– Świdnik wysokich lotów:

http://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/913-historyczne-%C5%9Bniadanie
https://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/3661-historia-z-radiem-w-tle
https://www.swidnik.pl/sport-i-turystyka/item/13517-walczyli-o-puchar
https://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/11653-upami%C4%99tnili-%C5%9Bwidnicki-lipiec
https://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/6626-%C5%9Bwidnicki-lipiec-foto%20film
https://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/6608-%C5%9Bwidnicki-lipiec-foto%20film
https://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/3670-wspomnienie-bohaterskich-czas%C3%B3w
http://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/914-historia-dzwonu-wolno%C5%9Bci
http://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/8330-mamy-by%C4%87-z-czego-dumni
http://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/9979-pamieci-lipca-80
https://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/13510-przypomn%C4%85-o-%C5%9Bwidnickim-lipcu
http://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/8319-tak-rodzi%C5%82a-si%C4%99-wolno%C5%9B%C4%87
http://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/6633-%C5%9Bwidnik-%E2%80%93-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-wolno%C5%9Bci
https://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/11617-uczcz%C4%85-%C5%9Bwidnicki-lipiec
http://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/3686-wspominali-%C5%9Bwidnicki-lipiec
http://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/9966-wspomn%C4%85-%C5%9Bwidnicki-lipiec
http://www.swidnik.pl/kultura/item/6551-zagraj-w-kronikach-%C5%9Bwidnickich
http://www.swidnik.pl/kultura/item/6625-%C5%9Bwidnickie-kroniki
http://www.swidnik.pl/kultura/item/6876-poznaj%C4%85-histori%C4%99-strajk%C3%B3w
http://www.swidnik.pl/kultura/item/5200-zaprojektuj-znaczek
http://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/5116-%C5%9Bwidnicki-lipiec
http://www.swidnik.pl/kultura/item/3062-%C5%9Bwidnik-w-grze
https://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/14099-z-mi%C5%82o%C5%9Bci-do-miasta

– Przystanek Historia:

https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/sierpien-1980/23458,Lubelski-Lipiec-1980.html

– Solidarność.org.pl:

https://www.solidarnosc.org.pl/lublin/lubelski_lipiec_1980-c-43.html
http://www.solidarnosc.org.pl/wszechnica/page_id=218/index.html

– Dzieje.pl:

https://dzieje.pl/aktualnosci/preludium-sierpnia-strajki-lipcowe-1980-roku-na-lubelszczyznie
https://dzieje.pl/aktualnosci/w-swidniku-obchody-37-rocznicy-wybuchu-strajkow-w-1980-r
https://dzieje.pl/node/44748

Zachęcamy również do zajrzenia do Encyklopedii Solidarności na stronie:

http://www.encysol.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *