Marian Król

Square

Urodził się 4 IX 1957 w Godziszowie. W 1981 roku ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Zespole Szkół Technicznych w Świdniku. Od 1976 roku znalazł zatrudnienie w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik.
Był uczestnikiem strajku w WSK PZL Świdnik w lipcu 1980 roku. W trakcie stanu wojennego aktywnie uczestniczył w kolejnej fali strajków (13-16 XII 1981). Doświadczył także pacyfikacji zakładu przez ZOMO. Następnie działał w tajnych strukturach „Solidarności” (Komisja Zakładowa), zajmując się zbieraniem składek, rozdzielaniem zasiłków, organizowaniem wyborów, pomocą dla rodzin represjonowanych członków.
W stanie wojennym współorganizował druk i kolportaż pisma zakładowego „Grot” oraz innych wydawnictw niezależnych. Za swoją działalność był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W latach 1986-1989 przewodniczył niejawnej Komisji Zakładowej WSK PZL, a w latach 1988-1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego.
Marian Król, w latach 1989-2002 pełnił różne funkcje w strukturach związku: był przewodniczącym Komisji Zakładowej, delegatem na Walny Zjazd Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego, wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu, członkiem Komisji Krajowej, oraz Prezydium KK.
W 1995 roku współpracował przy tworzeniu struktur Akcji Wyborczej Solidarność na Lubelszczyźnie oraz pełnił w niej funkcje kierownicze.
Od 2002 jest przewodniczącym Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego, a także wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, a od 2003 roku członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy oprócz tego do Rady Fundacji „Solidarności” Rodzin od 2003 roku.
Odznaczony Złotym Krzyżem zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).
Ojciec dwojga dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *