Marian Król

Square

Urodził się 4 IX 1957 w Godziszowie. W 1981 roku ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Zespole Szkół Technicznych w Świdniku. Od 1976 roku znalazł zatrudnienie w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik.
Był uczestnikiem strajku w WSK PZL Świdnik w lipcu 1980 roku. W trakcie stanu wojennego aktywnie uczestniczył w kolejnej fali strajków (13-16 XII 1981). Doświadczył także pacyfikacji zakładu przez ZOMO. Następnie działał w tajnych strukturach „Solidarności” (Komisja Zakładowa), zajmując się zbieraniem składek, rozdzielaniem zasiłków, organizowaniem wyborów, pomocą dla rodzin represjonowanych członków.
W stanie wojennym współorganizował druk i kolportaż pisma zakładowego „Grot” oraz innych wydawnictw niezależnych. Za swoją działalność był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W latach 1986-1989 przewodniczył niejawnej Komisji Zakładowej WSK PZL, a w latach 1988-1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego.
Marian Król, w latach 1989-2002 pełnił różne funkcje w strukturach związku: był przewodniczącym Komisji Zakładowej, delegatem na Walny Zjazd Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego, wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu, członkiem Komisji Krajowej, oraz Prezydium KK.
W 1995 roku współpracował przy tworzeniu struktur Akcji Wyborczej Solidarność na Lubelszczyźnie oraz pełnił w niej funkcje kierownicze.
Od 2002 jest przewodniczącym Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego, a także wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, a od 2003 roku członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy oprócz tego do Rady Fundacji „Solidarności” Rodzin od 2003 roku.
Odznaczony Złotym Krzyżem zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).
Ojciec dwojga dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *