Kazimierz Bachanek

Square

Kazimierz Bachanek – ur. 11.12.1944 r. w Mireniu pow. Kozienice, dokąd jego rodzina została wysiedlona przez Wehrmacht latem 1944 r. z miejscowości Polesie. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Radomiu w 1963 r. pracował w Jelczańskich Zakładach Samochodowych a następnie w Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” w Turoszowie. W roku 1964 rozpoczął studia na Politechnice Szczecińskiej na Wydziale Elektrycznym uzyskując dyplom magistra inżyniera elektryka. Po studiach w roku 1970 podjął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku na stanowisku konstruktora. Po wprowadzeniu stanu wojennego współtworzył podziemne struktury Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w WSK PZL Świdnik. Wypełniając bieżące zadania podziemnej Solidarności – zbierał składki członkowskie, kolportował prasę wydawniczą poza cenzurą oraz brał udział w przygotowaniu darów dla rodzin osób represjonowanych. 26.11.1983 r. brał udział w ślubowaniu wierności ideałom „Solidarności” w kościele na Poczekajce w Lublinie.
W styczniu 1984 r. za  swoją działalność został osadzony w areszcie i zwolniony z pracy. Po amnestii 22.07.1984 r. odzyskał wolność ale z powodów ciągłej inwigilacji i kontroli operacyjnej nie mógł wrócić do pracy. W grudniu  1984 r. zatrudniony w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet” w Lublinie, gdzie nawiązał kontakty z podziemnymi strukturami Solidarności. W jego mieszkaniu odbywały się konspiracyjne spotkania związkowe. Od wiosny 1985 roku redaktor podziemnego biuletynu „Grot”, którym pozostał również po obradach ,,Okrągłego Stołu’’.
Od roku 1992 prowadzi działalność gospodarczą, zajmującą się produkcją akcesoriów własnej konstrukcji, na które uzyskał patent.
Od roku 1992 do chwili obecnej członek ugrupowań politycznych skupionych wokół byłego premiera Jana Olszewskiego.
Od 2000 r. wraz ze Stowarzyszeniem Wspólne Korzenie w Lublinie oraz ze środowiskiem Polaków żyjących na Syberii organizuje wizyty polskich rodzin w naszym kraju oraz wysyłkę paczek dla Polaków zza wschodniej granicy.
Od 2002 r. radny i przewodniczący klubu „Rodzina i Prawo” w Radzie Miasta Świdnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *