Zbigniew Puczek

Square

Urodził się 7 VI 1929 roku w Buchałowicach k. Nałęczowa, zmarł 29 V 2002 roku w USA.
W 1948 roku ukończył Gimnazjum Mechaniczne przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach, a w 1963 roku Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Świdniku. W ramach służby wojskowej w Żaganiu (1950-1955) ukończył szkołę podoficerską broni pancernej oraz kurs doskonalenia oficerów politycznych we Wrocławiu i Mińsku Mazowieckim. Uczestniczył także w rocznym studium przygotowawczym do Wojskowej Akademii Politycznej (1955) oraz rocznym kursie dla zredukowanych oficerów rezerwy przy Zasadniczej Szkole Chemicznej w Brzegu Dolnym (1957).
Zbigniew Puczek przeszedł do rezerwy w 1955 roku w stopniu porucznika. Następnie pracował jako kierownik Oddziału Kultury w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żaganiu (1955-1957).
W 1958 roku rozpoczął pracę w WSK PZL Świdnik. Pracował jako tokarz, konstruktor, kierownik sekcji i normalizator. 31 I 1983 rozwiązał umowę o pracę w WSK PZL Świdnik na własne życzenie.
Zbigniew Puczek był zaangażowany społecznie i politycznie od najmłodszych lat. Działał w Związku Młodzieży Polskiej (1948-1954), Lidze Obrony Kraju (1968-1979), Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej (1970-1976). Był także członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1953-1981).
W dniach 8-11 VII 1980 roku współorganizował strajk w WSK PZL-Świdnik. Należał do Komitetu Postojowego i pełnił funkcję komendanta straży strajkowej. Był także członkiem Komitetu Strajkowego w Świdniku w dniach 26-27 VIII 1980 roku.  5 IX 1980 roku został delegatem WSK PZL-Świdnik do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Od początku istnienia członek „Solidarności”, następnie współorganizował niezależne związki zawodowe w Wytwórni. 10 IX 1980 roku współprowadził zebranie założycielskie Międzyzakładowego Środkowo-Wschodniego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, następnie MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego.
Współtworzył „Pismo Związkowe – Gazetka Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «S»” (od XI 1981 – pismo „Grot”). Kolejno pełnił funkcje związkowe: przewodniczącego Komisji Zakładowej „Solidarności” (XII 1980) a następnie członka Zarządu regionu.  Był delegowany na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego (IV-V 1981) oraz na I Krajowy Zjazd Delegatów.
W nocy 13 XII 1981 roku Zbigniew Puczek został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, a następnie trafił do Załęża k. Rzeszowa. Od 19 VII 1982 przebywał na przepustce związanej z leczeniem w szpitalu w Rzeszowie. W X 1982 roku władze uchyliły decyzję o jego internowaniu i wypuściły na wolność.
Zbigniew Puczek w II 1983 roku wyemigrował do USA i przebywał tam do swojej śmierci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *