Rocznice

Square

– XXV Rocznica – 20.03.2007:

Podczas obchodów odbył się happening historyczny po którym zorganizowano projekcję filmu „Spacer z Dziennikiem” autorstwa Grzegorza Linkowskiego uświetnioną koncertem w wykonaniu Dariusza Tokarzewskiego, Marcina Różyckiego, Macieja Olechnowicza i Magdaleny Celińskiej.
Tego roku odbyło się również uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy na kamieniu znajdującym się na skwerze przy fontannie.


źródło: Głos Świdnika

– XXVI Rocznica – 18.02.2008:

W kinie Lot odbyło się spotkanie dla uczniów podczas którego, swoje wspomnienia ze spacerów odczytała Urszula Radek. Zaprezentowana została również projekcja Polskich Kronik Filmowych. Oficjalne obchody rozpoczęły się wieczorem złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą Świdnickie Spacery, po którym odbył się happening będący inscenizacją „scen” z PRL-u. „Porządku” pilnowali zomowcy legitymujący spacerowiczów i zatrzymujący „wichrzycieli”, wydawane były kartki żywnościowe, zorganizowany został również konkurs na najciekawszy strój z lat 80-tych i odbył przegląd piosenek wychwalających Socrealizm. Przez cały dzień na Placu Konstytucji eksponowana była wystawa pt. „Propaganda i życie w PRL-u”.

– XXVII Rocznica – 27.02.2009:

Uroczystości otworzył wykład „Opór społeczny w okresie stanu wojennego w Polsce” autorstwa Marcina Dąbrowskiego z Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie po którym nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Świdnickie Spacery. Nie zabrakło wspomnień uczestników Świdnickich Spacerów i projekcji archiwalnych zdjęć. Zorganizowana został również wystawa „Stan wojenny – spojrzenie po 20 latach”.

– XXVIII Rocznica – 11.02.2010:

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym wydarzenie po którym nastąpił przemarsz z flagami ulicą Niepodległości w towarzystwie motocyklistów na kultowych wueskach, którzy rozdawali ulotki i komiksy poświęcone świdnickim spacerom. W happeningu historycznym zomowcom towarzyszył przejazd wozu bojowego, wszędzie słychać było ryk syren strażackich przeplatanych emisją Komunikatów z czasów PRL. Spacerowicze wzdłuż ul. Niepodległości mijali słupy ogłoszeniowe oklejone obwieszczeniami i afiszami stylizowanymi na lata 80-te.
Po happeningu w kinie Lot odbyła się emisja filmów: „Świdnickie Spacery”, „Oni byli pierwsi”, „Radiowa konspiracja”, „Przed sierpniem był lipiec” oraz spotkanie z uczestnikami wydarzeń. Dla uczniów szkół średnich przygotowana została gra miejska „Świdnickie Spacery”.

– XXIX Rocznica – 11.02.2011:

Część oficjalna rozpoczęła się przed pomnikiem upamiętniającym wydarzenie, po niej odbył się happening historyczny (wzdłuż ulicy Niepodległości) zwieńczony koncertem utworów patriotycznych z okresu Stanu Wojennego pt. „Pamiętamy” w wykonaniu młodych świdnickich artystów: Tomasza Korpantego, zespołu Comeyah oraz Magdaleny Celińskiej, Moniki Kowalczyk i Agnieszki Nowak przy akompaniamencie Piotra Selima z „Lubelskiej Federacji Bardów”.
W holu kina Lot można było oglądać wystawę przygotowaną przez IPN pt. „Stan Wojenny – spojrzenie po 20 latach”.

– XXX Rocznica – 17.02.2012:

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenie Świdnickich Spacerów można było na Placu Konstytucji 3 Maja zwiedzać wystawę plenerową przygotowaną przez IPN pt. „Wasza Solidarność – nasza wolność. Reakcje emigracji polskiej i świata na wprowadzenie stanu wojennego” połączoną z happeningiem historycznym. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się projekcja filmów: Pawła Łuciuka oraz „Let Poland be Poland”.

– XXXI Rocznica – 26.02.2013:

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości przy kamieniu odbył się tradycyjny happening historyczny. W mieście znów pojawiły się patrole milicyjne, przepychanki z protestującymi, wszędzie słychać było okrzyki i syreny strażackie. Po rekonstrukcji w Strefie Sztuki odbył się multimedialny spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Puk – Puk. Głównym filarem przedstawienia są wywiady przeprowadzone z mieszkańcami Świdnika. Poprzez połączenie filmów, muzyki oraz wyjątkowych animacji przygotowanych przez Pawła Łuciuka, chcemy przywrócić wspomnienia tamtych dni. Spektakl kierujemy przede wszystkim do młodych ludzi. Chcemy pokazać ważne wydarzenia z historii ich miasta. Historii, której często nie znają – opowiadała reżyser spektaklu Magdalena Mazurek – Chlebuś.
Tego dnia odbyło się również uroczyste wręczenie z rąk Burmistrza Waldemara Jaksona odznaczenia Amicus Civitatis Tomaszowi Pietrasiewiczowi, dyrektorowi Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie, w uznaniu za propagowanie najnowszych kart historii Świdnika, szczególnie w ramach akcji „Wagon 2010”.

– XXXII Rocznica – 26.02.2014:

Po tradycyjnym złożeniu kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia „Świdnickich Spacerów” rozpoczął się happening historyczny w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej Milicji Obywatelskiej i ZOMO z Warszawy po którym w Strefie Historii odbyła się prelekcja przygotowana przez IPN w Lublinie pt. „PRL – państwo totalitarne?”. W holu kina Lot można było zwiedzać wystawę IPN pn. „Bogu i Polsce. Harcerstwo niepokorne i niezależne w Polsce Ludowej (1945-1990)”.

– XXXIII Rocznica – 25.02.2015:

Po złożeniu kwiatów i oficjalnych przemówieniach pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenie Świdnickich Spacerów odbył się tradycyjny już happening historyczny w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej z Lublina. Po nim młodzież ze szkół średnich mogła obejrzeć reportaż pt. „Fenomen Spacerów” oraz wziąć udział w turnieju dla szkół ponadgimnazjalnych „Spaceriada”.

– XXXIV Rocznica – 10.02.2016:

W tym roku dopełnieniem obchodów po uroczystościach przy pomniku, happeningu, emisji reportażu „Fenomen Spacerów” i turnieju dla szkół „Spaceriada” było uroczyste wręczenie zasłużonym działaczom podziemia solidarnościowego Krzyży Przyrzeczenia. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert Jana Kondraka pt. ,,Pożegnanie z Marią”.

– XXXV Rocznica – 14.02.2017:

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Świdnickich Spacerów odbyła się emisja reportażu „Fenomen Spacerów” i turniej dla szkół „Spaceriada”. Wieczorem na fasadzie jednego z wieżowców przy ul. Racławickiej można było podziwiać projekcję wirtualnego znicza. Na koniec dnia uczestnicy obchodów wzięli udział w koncercie Norberta Smoły Smolińskiego z zespołu Contra Mundum.

– XXXVI Rocznica – 05.02.2018:

Zgromadzeni przy kamieniu upamiętniającym Świdnickie Spacery, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze, odbyli symboliczny spacer ul. Niepodległości do Centrum Kultury. Następnie uczestniczyli w koncercie pod dyrekcją Marzeny Goc pt. „Smak wolności” w wykonaniu chórów Arion, Salve Regis, Św. Kingi, Tercja, Gminy Kurów i Piotra Selima.

– XXXVII Rocznica – 05.02.2019:

Po oficjalnych uroczystościach przy kamieniu, symbolicznym spacerem ulicą Niepodległości uczestnicy udali się do kina Lot gdzie wysłuchali wprowadzenia – dr hab. Tomasza Panfila z IPN Oddział w Lublinie do filmu „Spacerem po wolność” i „Świdnickie dziuple kultury” – przygotowanych przez TVP Lublin według scenariusza i w reżyserii Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków.
W tygodniu obchodów dla młodzieży ze świdnickich szkół Strefa Historii zorganizowała „Fenomen Spacerów” – cykl spotkań z uczestnikami wydarzeń, połączony z pokazem reportażu „Fenomen Spacerów” Pauliny Niezbeckiej i Jakuba Boczkowskiego. Zorganizowana została również wystawa prac pt. „Skrzydła Wolności. Polskie drogi do Niepodległości” uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, zorganizowanego przez Zespół Szkól Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem IPN Oddział w Lubinie. Odbyła się również gra miejska dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku.

– XXXVIII Rocznica – 05.02.2020:

Z myślą o uczniach szkół średnich odbyła się międzyszkolna gra uliczna „Świdnicki Spacer” oraz koncert Bartasa Szymoniaka. Wieczorem po oficjalnych uroczystościach na placu przy fontannie. Później uczestniczy wyruszyli na symboliczny spacer ulicą Niepodległości do Centrum Kultury gdzie odbył się koncert Bartłomieja Kurowskiego pt. „Dla Świdnika”. Oglądać można również było wystawę „586 dni stanu wojennego”.