Urszula Radek

Square

Urszula Radek (z domu Kijanko)
Urodziła się 1 XI 1934 roku w Rejowcu, w domu Wojciecha i Heleny Kijanko. Jako 4-letnia dziewczynka wyjechała z rodzicami do Ostrowca Świętokrzyskiego.
Ukończyła technikum Budowy Samochodów. W 1953 roku z nakazu pracy podjęła obowiązki zawodowe w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Przepracowała 38 lat jako technolog przy budowie śmigłowców. W 1990 roku odeszła na emeryturę. Matka dwóch synów.
W lipcu 1980 roku brała czynny udział w strajku – zachęcała pracowników umysłowych do przyłączenia się do protestu robotniczego.
Urszula Radek została członkiem 18-osobowego Komitetu Postojowego. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” organizowała struktury związkowe w Wytwórni, została także członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w WSK.
W pracy związkowej zajęła się sprawami socjalnymi. Pomagała najuboższym pracownikom i ich rodzinom. Swoje działania kontynuowała w czasie stanu wojennego, niosąc pomoc materialna i duchową strajkującym i internowanym. Była także członkiem zdelegalizowanej, podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WSK PZL Świdnik odpowiedzialnym za sprawy socjalne. Po ponownej rejestracji NSZ „Solidarność” współtworzyła demokratyczne instytucje w Świdniku.
Urszula Radek współtworzyła stowarzyszenie Komitet Pomocy SOS „Solidarność”. Jego celem jest niesienie pomocy najbiedniejszym.
W 1996 roku otrzymała tytuł „Świdniczanki Roku”. Za swoją działalność na rzecz mieszkańców Świdnika została nagrodzona medalem „Ludziom Gorących Serc” (1999), Złotym Krzyżem Zasługi (2001) oraz ogólnopolskim tytułem „Społecznik Roku 2020”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *