Świdnik dał przykład innym

Square

Dał nam przykład Świdnik, jak zwyciężać mamy

,, w lipcu (1980 roku, przyp. red.) niemożliwy był jednoczesny strajk na Wybrzeżu, ze względu na panujący tam jeszcze strach’’[1] – tak wydarzenia lubelskie opisywała jedna z największych legend Solidarności – Anna Walentynowicz
W tych słowach ukryta jest głęboka prawda o drodze Polski do niepodległości.

Źródło: Strefa Historii

Przypomnijmy zatem, jakie znaczenie w historii naszego kraju miały wydarzenia, które rozegrały się w Świdniku w lipcu pamiętnego 1980 roku.
Przyjrzyjmy się, jak świdnicki protest wpłynął na strajki, które ogarnęły niemal całą Lubelszczyznę, potem Wybrzeże, a ostatecznie doprowadziły do powstania “Solidarności” i odzyskania wolności przez Polskę.

Strajkowa fala ze Świdnika zalała cały region

Wbrew kłamstwu i propagandzie. Przepływ niezależnej informacji

Różne zakłady, postulaty te same

Dlaczego strajk w Świdniku odniósł sukces?

Przed sierpniem był lipiec. Pamięć o pokojowym buncie na Lubelszczyźnie

Przypisy:

[1] https://tysol.pl/a34395-Marian-Krol-uczestnik-strajku-w-Swidniku-w-lipcu-80%26%23039%3B-Zaloga-dzialala-pod-wplywem-Ducha-Swietego

Bibliografia:

Książki/artykuły:
M. Dąbrowski, Zaczęło się w lipcu, Strajki 1980 roku na Lubelszczyźnie, ,,Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej’’, Kraków 2010
P. Jusiński, Świdnicki Lipiec w opracowaniach historycznych, Świdnik 2010
A. Kamińska, Strajk w Świdniku w lipcu 1980 roku, ,,Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska’’. Sectio K, Politologia, n.1 2008
Świdnik – tutaj narodziła się wolność, red. P. Jankowski, Świdnik 2018
J. Pomorski, Przed Sierpniem był Lipiec, ,,Miesiące. Przegląd Związkowy’’, n.1 1981
J. Stefaniak Postawy religijno-patriotyczne mieszkańców Świdnika w latach osiemdziesiątych XX wieku, ,,Res Historica’’, v.35 2013
P. Karpuś, S. Kozłowski, M. Zieliński, A. Żuk, Przyczyny Lipca 80, ,,Kamena’’, n.1 1981
Świdnicki Lipiec 1980-2005, red. P. Jankowski, Świdnik 2005
Prasa/Internet
,,Biuletyn NSZZ “Solidarność” Region Środkowo-Wschodni’’, n.35 i 36 1981
,,Głos Świdnika’’, n.26 2000
Scriptores Lublin: Droga do wolności, n.39 2011
Lubelski Lipiec 1980, Solidarnosc.org.pl, dostęp 10.04.2020, https://www.solidarnosc.org.pl/lublin/lubelski_lipiec_1980-c-43.html
Preludium Sierpnia, Dzieje.pl, dostęp 10.04.2020, https://dzieje.pl/aktualnosci/preludium-sierpnia-strajki-lipcowe-1980-roku-na-lubelszczyznie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *