Ryszard Kuć

Square

Urodził się 2 I 1941 roku w Kępie k. Siedlec. W roku 1965 ukończył Politechnikę Warszawską, kierunek mechaniczny technologiczny. Po studiach zatrudnił się jako projektant w WSK PZL Świdnik, gdzie pracował do 1981 roku. Pełnił w niej m.in. funkcję przewodniczącego Rady Oddziałowej Związku Zawodowego Metalowców (1965-1980).
W lipcu 1980 strajkował razem z innymi pracownikami WSK PZL Świdnik. Został przez nich wybrany do Komitetu Postojowego, co pozwoliło mu uczestniczyć w negocjacjach z władzami. 17 IX 1980 reprezentował Świdnik (wraz z Czesławem Niezgodą i Zdzisławem Kudykiem) na ogólnopolskim spotkaniu założycielskim „Solidarności”. Został jej członkiem, pełniąc funkcję w Prezydium Komitetu Założycielskiego WSK PZL, a później wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Od IX 1980 do V 1981 wybrano go na zastępcę przewodniczącego Międzyzakładowego Środkowo-Wschodniego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.
Ryszard Kuć mocno zaangażował się w działalność związkową. W III 1981 roku uczestniczył w strajku bydgoskim, następnie delegowano go na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego. Pracował także w Prezydium Zarządu Regionu, zajmując się sprawami organizacyjnymi i kontaktami z zagranicą. Uczestniczył także w delegacji „Solidarności” na seminarium związkowe Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie i Turynie (XI/XII 1981).
W noc wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (12 na 13 XII 1981) został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, a następnie w Lublinie, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie. Został zwolniony z odosobnienia 30 X 1982 roku.
Od XII 1982 na emigracji w Kanadzie. Pracował tam jako konstruktor w przemyśle lotniczym i samochodowym. Od 2001 przebywa na emeryturze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *